پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : لقمه حرام
چگونه لقمه حرام سرنوشت عاشورا را تغییر داد؟

هر روز با کاروان حسین (ع)؛

چگونه لقمه حرام سرنوشت عاشورا را تغییر داد؟

صحبت های امام حسین (ع) در روز عاشورا، نشان می دهد که چه چیزی سرنوشت مبارزه این امام مظلوم (ع) با یزید را تغییر داده است.