شنبه 30 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : لست اموال
طبق قانون وزرا و رییس جمهور باید لیست اموال‌شان را ارائه کنند

گزارش؛

طبق قانون وزرا و رییس جمهور باید لیست اموال‌شان را ارائه کنند

طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارایی رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ رسیدگی‏ می‏ شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد،که این قانون یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.