یکشبه 28 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : لبخند گرگ
من به لبخند گرگ بدبینم

یادداشت؛

من به لبخند گرگ بدبینم

چرا دشمنان ایران اسلامی اینهمه اصرار دارند که رسما و با تصویب لوایح ۴‌گانه تعهدات خود به FATF را قانونی کنیم؟!