دو شنبه 30 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : لئون پنتا
میدان نبردی برای آینده

یادداشت؛

میدان نبردی برای آینده

آنچه تا به حال از سوی آمریکا و شرکای آن عمل شده و یا در آینده با توان و انرژی محدودتر و کم اثرتر اجرا خواهد شد، "نبرد برای آینده" است که از زبان لئون پنتا شنیده می‌شود.