دو شنبه 30 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : كشف 76 کیلو و 200 گرم ترياك در عملیات مشترک پليس قزوین و خراسان رضوی
كشف 76 کیلو و 200 گرم ترياك در عملیات مشترک پليس قزوین و خراسان رضوی

فرمانده انتظامی استان قزوین خبرداد:

كشف 76 کیلو و 200 گرم ترياك در عملیات مشترک پليس قزوین و خراسان رضوی

فرمانده انتظامی استان قزوین از كشف 76 کیلو و 200 گرم ترياك در عملیات مشترک پليس قزوین و خراسان رضوی خبر داد.