پنج شنبه 31 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قندهار
سفیر امارات در افغانستان کشته شد

در جریان انفجاردر قندهار؛

سفیر امارات در افغانستان کشته شد

سفیر امارات در افغانستان بر اثر شدت جراحات وارده بر وی در جریان انفجار اخیر در قندهار کشته شد.