دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قنات تاریخی
ثبت قنات تاریخی شریف آباد در فهرست میراث ملی کشور

مدیرکل میراث فرهنگی قزوین اعلام کرد:

ثبت قنات تاریخی شریف آباد در فهرست میراث ملی کشور

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین گفت: در راستای حفاظت و معرفی شایسته آثار ارزشمند تاریخی در عرصه‌های ملی و جهانی، قنات تاریخی شریف‌آباد در فهرست آثار ملی کشور جای گرفت.