سه شبه 2 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قلع‌وقمع
 بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی تاکستان تخریب شد

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان قزوین:

بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی تاکستان تخریب شد

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: پس از بی‌توجهی مالک به تذکرات و اخطارهای متعدد کارشناسان جهاد کشاورزی مبنی بر توقف ساخت‌ وساز بعد ازطرح دعوا در محاکم قضایی و صدور رای قطعی قلع‌وقمع شد.