پنج شنبه 2 فروردین 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قلعه حسن صباح
موزه اختصاصی آثار کشف شده از قلعه حسن صباح راه اندازی شود

وزیر کشور در سفر نوروزی به قزوین:

موزه اختصاصی آثار کشف شده از قلعه حسن صباح راه اندازی شود

وزیر کشور عنوان کرد: می‌توان با راه اندازی موزه آثارتاریخی کشف شده از قلعه سحن صباح یافته‌های حاصل از کاوش‌ها و اکتشافات قلعه الموت و حریم آن را برای گردشگران به نمایش گذاشت.

seperator
سقوط نوجوانی از قلعه "حسن صباح" باعث مرگ وی شد

روز گذشته؛

سقوط نوجوانی از قلعه "حسن صباح" باعث مرگ وی شد

روز گذشته سقوط نوجوان تهرانی از قلعه حسن صباح باعث مرگ وی شد.