پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قطب جنوب
کشف توده یخی مستطیلی در قطب جنوب

ناسا منتشر کرد؛

کشف توده یخی مستطیلی در قطب جنوب

آژانس فضایی آمریکا با انتشار عکسی از کشف توده یخی مستطیلی در قطب جنوب خبر داد.