چهار شنبه 21 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قطار انقلاب
داستان قطار انقلاب

«عبدالله گنجی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

داستان قطار انقلاب

رئیس‌جمهور در مراسم پیروزی انقلاب اعلام کرد: «برخی را از قطار انقلاب پیاده کردیم که می‌توانستیم نکنیم.»