چهار شنبه 2 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قضات
قضات کوتاهی مسئولان برای تسامح در اجرای قانون را نمی پذیرند

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قزوین:

قضات کوتاهی مسئولان برای تسامح در اجرای قانون را نمی پذیرند

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قزوین گفت: متأسفانه برخی از مسئولان کوتاهی هایی دارند و پس از این کوتاهی ها خواستار چشم پوشی و فرصت از مسئولان قضایی یا قضات هستند که چنین درخواستی پذیرفتنی نیست.

seperator
درب اطاق قاضی باید همیشه به روی همگان باز باشد

دادستان قزوین:

درب اطاق قاضی باید همیشه به روی همگان باز باشد

دادستان عمومی و انقلاب قزوین عنوان کرد: یکی از وظایف مهم قاضی این است که باید درب اطاقش همیشه به روی همگان باز باشد.