یکشبه 25 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قصاب متخلف
 قصاب متخلف به جزای نقدی محکوم شد

در شهرستان بوئین زهرا؛

قصاب متخلف به جزای نقدی محکوم شد

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بوئین زهرا گفت: یکی از قصاب‌های متخلف شهرستان که اقدام به کشتار غیر مجاز یک راس گوسفند کرده بود به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

seperator
قصاب متخلف به حبس محکوم شد

رئیس دامپزشکی بوئین زهرا:

قصاب متخلف به حبس محکوم شد

رئیس اداره دامپزشکی بوئین زهرا گفت: قصاب متخلف بوئین زهرایی به دلیل کشتار و عرضه غیر مجاز گوشت، به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از اشتغال محکوم شد.