دو شنبه 7 فروردین 1396
مشاهده کلمات کلیدی : قزویین
 پوشش بیمه اجتماعی روستائیان قزوین باید به 50 هزار خانوار افزایش یابد

استاندار:

پوشش بیمه اجتماعی روستائیان قزوین باید به 50 هزار خانوار افزایش یابد

استاندار از وضعیت پوشش بیمه اجتماعی ویژه روستائیان در استان اظهار نارضایتی کرد و گفت: میزان پوشش این بیمه تا پایان امسال باید به 50 هزار خانوار افزایش پیدا کند.

seperator
خرده‌شیشه‌های «آبگینه» بر پیکر اقتصاد استان قزوین

مشکلات کارگری در قزوین همچنان ادامه دارد؛

خرده‌شیشه‌های «آبگینه» بر پیکر اقتصاد استان قزوین

کم‌توجهی به واحدهای صنعتی در چند سال‌ گذشته و همچنین بی‌تدبیری در مدیریت برخی از این واحد‌ها سبب شد بزرگان صنعت و تولید استان مانند شرکت آبگینه به زانو درآیند.