چهار شنبه 30 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قزوین در دوران شاه
 بازاریان انقلابی۶ ماه تحصن کردند/ برای پیشرفت انقلاب باید به جوانان اعتماد کرد

مبارز انقلابی و معتمد بازار قزوین:

بازاریان انقلابی۶ ماه تحصن کردند/ برای پیشرفت انقلاب باید به جوانان اعتماد کرد

کی از بازاریان انقلابی و معتمد بازار قزوین با اشاره به اینکه برای پیشرفت انقلاب باید به جوانان اعتماد کرد گفت: مسوولان باید مشکلات کشور را صادقانه با مردم در میان بگذارند.