یکشبه 29 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا
نقش قرارگاه سازندگی خاتم(ص) در تکمیل کریدور شمال- جنوب/کریدور شمال - جنوب مهمترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپا

به بهانه افتتاح فاز اول بندر شهید بهشتی چابهار؛

نقش قرارگاه سازندگی خاتم(ص) در تکمیل کریدور شمال- جنوب/کریدور شمال - جنوب مهمترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپا

در طول تاریخ، موقعیت استراتژیک، ژئوپلتیک و ژئواکونومیک ایران همواره مورد توجه کشورهای بزرگ جهان بوده و هست. پتر کبیر به عنوان چهارمین تزار روسیه، همیشه آرزوی دستیابی به آب‌های جنوب ایران را در سر داشت اما در زمان حیات خود به این آرزو نرسید و به همین دلیل در وصیت‌نامه خود دستیابی به آب‌های گرم ایران را به عنوان دستور کار به تزارهای بعدی سفارش کرد.