شنبه 30 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قراردادوام خارجی
بزرگترین قرارداد وام خارجی پسابرجام امضا شد

به ارزش ۸ میلیارد یورو؛

بزرگترین قرارداد وام خارجی پسابرجام امضا شد

قرارداد بزرگترین وام خارجی پسابرجام ساعتی پیش توسط معاون وزیر اقتصاد و مدیر اگزیم بانک کره جنوبی به ارزش تقریبی بیش از ۸ میلیارد یورو در سئول به امضا رسید.