دو شنبه 4 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قراردادننگین
خروجی FATF ورودی داعش است

حسین شریعتمداری:

خروجی FATF ورودی داعش است

مدیرمسئول کیهان در مشهد گفت: خروجی FATF، ورودی داعش است برای اینکه شما خودتان را از اقتدار تهی می‌کنید، وقتی کشور از اقتدار خالی شد، تبدیل به لقمه‌ای می‌شویم که برای بلعیده شدن توسط دشمن آماده است.