شنبه 31 شهریور 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قدمت عصر آهن
سه لایه تدفین با قدمت عصر آهن در سگزآباد کشف شد

در بویین زهرا؛

سه لایه تدفین با قدمت عصر آهن در سگزآباد کشف شد

سه لایه تدفین با قدمت عصر آهن در منطقه باستانی سگزآباد بویین زهرا کشف شد.