شنبه 4 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قدرتمندترین کشورهای جهان
قدرتمندترین کشور‌های جهان را بشناسیم+ جایگاه ایران

روزنامه ایندیپندنت معرفی کرد:

قدرتمندترین کشور‌های جهان را بشناسیم+ جایگاه ایران

روزنامه ایندیپندنت با استناد به یک گزارش معتبر سالانه، فهرستی از قدرتمندترین کشور‌های جهان را در سال ۲۰۱۸ معرفی کرد.