پنج شنبه 29 شهریور 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قحطی
یونیسف; ۲۰۱۷؛ سال «وحشتناک» کودکان یمنی

وبسایت خبری سازمان ملل اعلام کرد؛

یونیسف; ۲۰۱۷؛ سال «وحشتناک» کودکان یمنی

صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) سال ۲۰۱۷ را سالی وحشتناک برای کودکان یمنی خواند.