شنبه 27 مرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قحط الرجال
آیا در ایران قحط‌الرجال است؟

امیر استکی در وطن امروز نوشت

آیا در ایران قحط‌الرجال است؟

در بسیاری جاها پاسخ این پرسش منفی است! باید اذعان کرد در مملکت قحط‌الرجال نیست.

seperator
 انتخاب طه هاشمی به عنوان سفیر ایران در واتیکان/ حکم عجیب ظریف برای مدیر معزول حاشیه دار، مرید مشایی و عاشق هاشمی!

قحط الرجال در دولت تدبیر ادامه دارد؛

انتخاب طه هاشمی به عنوان سفیر ایران در واتیکان/ حکم عجیب ظریف برای مدیر معزول حاشیه دار، مرید مشایی و عاشق هاشمی!

باید در نظر داشت بدون در نظر گرفتن اسناد و مدارکی که منجر به برکناری طه هاشمی از دانشگاه آزاد شده می تواند تبعات جبران ناپذیری برای کشورمان داشته باشد.