سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قبرکنی
 برخورد قاطعانه با حرمت شکنان ماه مبارک رمضان

دادستان قزوین اعلام کرد:

برخورد قاطعانه با حرمت شکنان ماه مبارک رمضان

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: دستگاه قضایی با هر گونه حرمت شکنی در ماه مبارک رمضان و تظاهر به روزه خواری قاطعانه برخورد می کند.