جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قاچتاق لوازم بهداشتی
قاچاقچی سیگار به یک میلیاردریال جریمه محکوم شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین:

قاچاقچی سیگار به یک میلیاردریال جریمه محکوم شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: قاچاقچی سیگار در قزوین به پرداخت یک میلیاردو ۳۹۰میلیون ریال جریمه محکوم شد.