شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قاچاقچی نفت
1800 لیتر نفت گاز قاچاق کشف شد

در قزوین؛

1800 لیتر نفت گاز قاچاق کشف شد

قاچاقچی سوخت در قزوین به پرداخت بیش از 28 میلیون ریال جریمه محکوم شد.