دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قاچاقچی در قزوین
 قاچاقچیان برای فرار از پلیس، میخ در سطح آزادراه ریختند

️ فرمانده انتظامی استان قزوین:

قاچاقچیان برای فرار از پلیس، میخ در سطح آزادراه ریختند

️ فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: قاچاقچیان برای فرار از دست پلیس ابتدا مواد دودزا از اگزوز خودرویشان منتشر و سپس برای فرار از دست پلیس میخ برسطح آسفالت ریختند.