سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قاچاق کود شیمیایی
بیش از 7هزار بطری سموم شیمیایی قاچاق کشف شد

جانشین فرماندهی انتظامی استان قزوین:

بیش از 7هزار بطری سموم شیمیایی قاچاق کشف شد

جانشین فرماندهی انتظامی استان قزوین گفت: در بازرسی ماموران از کامیون تعداد 7هزار و 200بطری سموم و کود شیمیایی محلول خارجی قاچاق کشف کردند.