یکشبه 28 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قاچاق کتاب
گزارشی از کتاب‌های عامه‌پسند در نمایشگاه

زرد اما پرفروش؛

گزارشی از کتاب‌های عامه‌پسند در نمایشگاه

نکته مهم اینجاست که مطمئنا همه کتاب‌های عامه‌پسند بد نیستند اما کتاب‌هایی که به صورت قاچاق منتشر می‌شوند مشکل اصلی در این حوزه هستند. ناشرانی که برای سود بیشتر به سمت قاچاق کتاب می‌روند.