شنبه 27 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قاچاق مواد آرایشی
کارخانه تولیدکننده مواد آرایشی و بهداشتی جریمه شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین:

کارخانه تولیدکننده مواد آرایشی و بهداشتی جریمه شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: کارخانه تولیدکننده مواد آرایشی و بهداشتی به پرداخت بیش از 840میلیون ریال جریمه محکوم شد.