شنبه 29 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قانون پهلوی
چرا هنوز قانونِ بانک مرکزیِ پهلوی را اجرا می‎کنیم؟

پور اسماعیلی در برنامه تیتر یک توضیح داد:

چرا هنوز قانونِ بانک مرکزیِ پهلوی را اجرا می‎کنیم؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به روز رسانی قانون بانک مرکزی ( که از زمان رضاشاه هنوز تغییر نکرده) و اصلاح و تغییر ساختار آن در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس است تا بانک مرکزی بتواند نقش نظارتی را به صورت ویژه انجام دهد.