دو شنبه 29 مرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قانون منع بکارگیری بازنشستگان
قاچاق عامل اصلی تعطیلی کارخانه‌ها در آینده نزدیک است/ اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان

رییس سازمان بازرسی کل کشور:

قاچاق عامل اصلی تعطیلی کارخانه‌ها در آینده نزدیک است/ اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: منع به کارگیری کلیه بازنشستگان از بیستم آبان به استثناء جایگاه‌هایی که در ماده 71 تعریف شده در همه استان‌ها اجرایی می‌شود.