جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قانون منع به کارگیری بازنشستگان
استاندار قزوین در صف بررسی قانون منع به کارگیری بازنشستگان قرار دارد

رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین:

استاندار قزوین در صف بررسی قانون منع به کارگیری بازنشستگان قرار دارد

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: وضعیت استاندار قزوین برای قانون منع به کارگیری بازنشستگان بررسی می‌شود.