جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قانون عدم بکارگیری بازنشستگان
اجرای قانون عدم بکارگیری بازنشستگان شرایط اشتغال جوانان را فراهم می‌کند/ پرونده مدیران قزوینی در حال بررسی است

رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین:

اجرای قانون عدم بکارگیری بازنشستگان شرایط اشتغال جوانان را فراهم می‌کند/ پرونده مدیران قزوینی در حال بررسی است

رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین گفت: در راستای تصویب قانون عدم بکارگیری بازنشستگان پرونده مدیران استانی که احتمال شمول این قانون در مورد آن‌ها وجود دارد، بررسی می‌شود.