چهار شنبه 1 فروردین 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قاضی فدرال
لغو سومین فرمان مهاجرتی ترامپ توسط یک قاضی فدرال

بی بی سی اعلام کرد:

لغو سومین فرمان مهاجرتی ترامپ توسط یک قاضی فدرال

سومین قاضی فدرال آمریکا دستور توقف فرمان مهاجرتی ترامپ را صادر کرد.