دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قاسم بن الحسن
او سنگ خورد، عمو بی‌صدا شکست +مقتل، شعر و صوت

روز ششم محرم؛ توسل به حضرت قاسم بن الحسن(ع)

او سنگ خورد، عمو بی‌صدا شکست +مقتل، شعر و صوت

قاسم سوی میدان می‌رود. هیچ زرهی اندازه قامتش نیست. قاسم راه می‌رود و سه رد از او بر زمین می‌ماند. رد دو پا و رد غلاف شمشیر...