دو شنبه 29 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قاتل اهلی
مهناز افشار به سناریوی «قاتل اهلی» معتادان پیوست!

با فرمان صادره از لس آنجلس یا اورشلیم؛

مهناز افشار به سناریوی «قاتل اهلی» معتادان پیوست!

پیش آگاهی رسانه‌ها تاثیری در روند ضد تبلیغ بازیگر قاتل اهلی ندارد و بررسی این موضوع توسط قوه قضائیه کاملا ضروری است چون میان مفهوم امنیت اجتماعی و امنیت ملی فاصله چندانی وجود ندارد.