چهار شنبه 30 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : قائم مقام کمیته امداد استان قزوين
جمع آوری بیش از 17 میلیارد ریال زکات در شهرستان البرز

قائم مقام کمیته امداد استان قزوين اعلام کرد:

جمع آوری بیش از 17 میلیارد ریال زکات در شهرستان البرز

قائم مقام کمیته امداد استان قزوين بیان کرد: سال 94 میزان زکات جمع آوری شده بیش از 16 میلیارد و 764 میلیون ریال بوده است که این رقم در سال 95 به بیش از 17 میلیارد و 437 میلیون ریال رسیده است.