یکشبه 1 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : فیلمنامه نویسی
بی‌مهری دستگاه‌های فرهنگی به سینمای دفاع مقدس/ هزینه‌های دولتی صرف ساخت فیلم‌های غیرضروری می‌شود

نویسنده و فیلمنامه‌نویس قزوینی عنوان کرد

بی‌مهری دستگاه‌های فرهنگی به سینمای دفاع مقدس/ هزینه‌های دولتی صرف ساخت فیلم‌های غیرضروری می‌شود

نویسنده و فیلمنامه‌نویس قزوینی گفت: در ساخت آثار دفاع مقدس با کمبود بودجه مواجه هستیم و هزینه‌های دولتی صرف ساخت فیلم‌های غیر ضروری می‌شود.