دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : فیلم سازی
زلزله، شاخص سرمایه‌ها!

نقدی بر عملکردها در زلزله کرمانشاه؛

زلزله، شاخص سرمایه‌ها!

جلب اعتماد و قدرت مدیریت افکارعمومی مولفه‌های اساسی در جذب سرمایه اجتماعی است و کسی که بدون توجه به این دو مولفه حرکت کند، به هیچ عنوان نمی‌تواند سرمایه اجتماعی ایجاد و با مردم برای انجام کاری همکاری کند.

seperator
چرا تولید فیلم درباره منافقین در اولویت فارابی نیست؟

شکوائیه یک کارگردان انقلابی؛

چرا تولید فیلم درباره منافقین در اولویت فارابی نیست؟

اکنون چند روز است که جناب تابش ما را درپشت درب بسته دفترش منتظر نگه داشته و تصور نمی‌کنم این درب به روی امثال بنده تا هزار روزآینده هم باز شود مگر برای سلبریتی‌ها!