دو شنبه 30 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : فیلم خارجی
مرگ سینمای ایران حتمی است!

یادداشت؛

مرگ سینمای ایران حتمی است!

مدیر حوزه هنری اکران فیلم های خارجی در سینماهای متعلق به این نهاد را یکی از گزینه ها اعلام کرده است.این مهم نباید تنها یک گزینه باشد که آن را بررسی کرد،بلکه باید ضرورتی دانست برای نجات سینمای ایران.