شنبه 4 فروردین 1397
مشاهده کلمات کلیدی : فیلتر تلگرام
 بسیج نقطه امید نظام و مردم کشور است

استاندار قزوین:

بسیج نقطه امید نظام و مردم کشور است

استاندار قزوین در دیدار با اعضاء مجمع عالی بسیج استان گفت: بسیج به عنوان یک شجره طیبه امروز در عرصه‌های نظامی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از رشد قابل قبولی برخوردار شده که شاید در دنیا نظیر نداشته باشد.