یکشبه 25 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : فناتحریم
چالش جدیدی به نام فنا تحریم

گزارش؛

چالش جدیدی به نام فنا تحریم

بعد از برجام، ایران در حوزه فناوری ارتباطات، متحمل چند تحریم جدید شده که این رویه نشان می‌دهد آمریکا نه تنها روی تعهدات خود پایبند نیست، بلکه به دنبال ادامه تحریم‌ها علیه کشور ماست.