دو شنبه 26 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : فلسفه حج
فلسفه حج چیست؟/ چرا باید به حج برویم؟

در آستانه ماه ذی الحجه؛

فلسفه حج چیست؟/ چرا باید به حج برویم؟

حج و فلسفه واجب بودن آن مطلبی است که این روزها یعنی در ماه های مبارک ذی القعده و ذی الحجه که حجاج و مسلمانان خودشان را برای عبادات سفارش شده و اعمالی خاص آماده می کنند مورد سوال قرار می گیرد.