سه شبه 2 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : فضا مجازی
فضای مجازی؛ جنگ تمام عیاری که باید جدی گرفته شود

یادداشت روز؛

فضای مجازی؛ جنگ تمام عیاری که باید جدی گرفته شود

اکنون دشمن بیش از پیش به اهمیت این فضا پی برده است و سرمایه گذاری‌های کلانی را نیز در این زمینه انجام داده است تا در مسیر حرکت انقلاب و نظام سنگ اندازی کند.