پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : فشارگاز
توصیه شرکت گاز به مردم; دودکش‌ها را سرکشی کنید

بدلیل شرایط جوی؛

توصیه شرکت گاز به مردم; دودکش‌ها را سرکشی کنید

سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده و ایجاد خطوط انتقال در شمال و غرب کشور، مشکل خاص از نظر توزیع گاز نداریم.