دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : فریب دادن برجام
 روایت «جان کری» از شیوه فریب دادن هیات مذاکره‌کننده ایرانی

در کتاب خاطرات کری منتشر شد؛

روایت «جان کری» از شیوه فریب دادن هیات مذاکره‌کننده ایرانی

در حالی که روند مذاکرات هسته‌ای محرمانه بوده و شیوه حصول برجام در بسیاری ابعاد هنوز در هاله‌ای از ابهام است، جان کری، وزیر خارجه اسبق آمریکا در کتاب خاطراتش تلاش کرده روایت خود را از این روند ارائه کند؛ روایتی که بعضا تحقیرآمیز به‌نظر می‌رسد.