یکشبه 31 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : فرهنگیان قزوینی
کسب 5 رتبه برتر در جشنواره کشوری تجارب برتر تربیتی

مدیرکل آموزش و پرورش استان اعلام کرد:

کسب 5 رتبه برتر در جشنواره کشوری تجارب برتر تربیتی

مدیرکل آموزش و پرورش استان از کسب 5 رتبه برتر توسط فرهنگیان قزوینی در سومین جشنواره کشوری تجارب برتر تربیتی خبر داد.