سه شبه 2 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : فرهنگی و اجتماعی
بانوان در تربیت نسل جوان و انسان سازی نقش آفرینند

عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان کشور:

بانوان در تربیت نسل جوان و انسان سازی نقش آفرینند

عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان کشور گفت: بانوان در تربیت نسل جوان و انسان سازی نقش کلیدی دارند و باید با خودباوری این روحیه را در خود تقویت کنند.

seperator
   رسانه در جهت‌دهی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جوامع بشری موثر است

استاندار قزوین:

رسانه در جهت‌دهی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جوامع بشری موثر است

استاندار قزوین با تاکید بر اهمیت نقش رسانه گفت: رسانه علاوه بر بحث اطلاع رسانی در جهت دهی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع بشری موثر است.