یکشبه 29 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین
استکبار ستیزی ویژگی ذاتی انقلاب اسلامی است

فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین:

استکبار ستیزی ویژگی ذاتی انقلاب اسلامی است

فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین: با توجه به خوی پلید، حق ستیزی و شیطانی آمریکا و همچنین ویژگی ذاتی اتقلاب اسلامی یعنی ظلم ستیزی دشمنی میان ایران و امریکا همچنان ادامه خواهد داشت.