سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : فرمانده سابق سپاه امام حسن(ع) قزوین
 مردم، بزرگترین قدرت دفاعی کشور هستند/ در دوره شاه به تکنسین‌های ایرانی به چشم خدمه نگاه می‌شد

فرمانده سابق سپاه امام حسن(ع) قزوین:

مردم، بزرگترین قدرت دفاعی کشور هستند/ در دوره شاه به تکنسین‌های ایرانی به چشم خدمه نگاه می‌شد

فرمانده سابق سپاه امام حسن(ع) قزوین گفت: ما اگر موشک و سلاح‌های پیشرفته داشته باشیم، اما از پشتیبانی مردم بی‌بهره باشیم، باز هم نمی‌توانیم بگوییم که از لحاظ دفاعی در سطح بالایی هستیم.